Đứt cáp quang biển nên hình đang load chậm mong các bạn thông cảm.
Mua sim 4G trọn gói để đọc truyện nhanh hơn tại đây.

Đang Cập Nhật

Tình trạng
 • 9981 - Chín Chín Tám Mươi Mốt
  3 Năm Trước
  631 203,928
 • The Strongest Virus
  1 Năm Trước Hot
  753 144,442
 • Tam Nhãn Hao Thiên Lục
  2 Tháng Trước Hot
  2,712 1,481,134
 • Phụng Lâm Thiên Hạ Vương Phi 13 Tuổi
  8 Năm Trước Hot
  1,005 238,191
 • Lớp Trưởng Đại Nhân
  1 Năm Trước
  358 201,313
 • Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn
  7 Tháng Trước Hot
  7,633 5,736,194
 • Horizon
  3 Năm Trước
  287 114,052
 • Tối Cường Tà Thiếu
  2 Năm Trước
  1,148 607,930
 • Kamisama, Kisama Wo Koroshitai
  3 Năm Trước Hot
  607 279,319
 • Thần Hoàng
  4 Năm Trước
  141 30,498
 • Phượng Nghịch Thiên Hạ
  3 Tháng Trước Hot
  12,300 4,759,839
 • Shimauma
  2 Năm Trước Hot
  31 14,029
 • The Sword Of Emperor
  3 Năm Trước
  227 107,630
 • Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2
  3 Năm Trước
  459 203,141
 • Cố Lên Nào, Đại Ma Vương
  3 Năm Trước
  821 503,019
 • Cách Ly Thế Giới
  3 Năm Trước
  249 29,652
 • Shiro No Koukoku Monogatari
  3 Năm Trước
  1,275 240,030
 • Vương Bài Ngự Sử
  7 Tháng Trước
  1,087 271,720
 • Mercenary Maruhan
  3 Năm Trước
  244 163,848
 • Học Viện Anh Hùng
  13 Ngày Trước Hot
  44,586 42,943,096
 • Hạch Lực Đột Phá
  7 Năm Trước
  413 131,731
 • Thần Châu Kỳ Hiệp
  8 Năm Trước
  46 46,439
 • Thiên Hạ Đệ Nhất Manh Phu
  7 Năm Trước Hot
  481 115,834
 • Vương Giả Du Hí
  3 Năm Trước
  56 22,801
 • Thế Giới Tiên Hiệp
  2 Năm Trước Hot
  5,777 2,908,610
 • Lập Hoa Chánh Nhân
  3 Năm Trước
  25 38,844
 • Aku No Higan
  7 Năm Trước
  371 243,220
 • Ma Vương Và Dũng Sĩ Và Thánh Kiếm Thần Điện
  4 Năm Trước Hot
  1,196 159,255
 • Yukikaze
  3 Năm Trước
  83 71,601
 • Thiện Lương Tử Thần
  1 Năm Trước Hot
  3,891 1,069,800
 • Thiên Hạ Vô Lại
  3 Năm Trước
  180 126,056
 • Tháp Kỳ
  4 Năm Trước
  496 630,768
 • Trảm Long
  1 Năm Trước
  306 58,882
 • Du Thế Vô Song
  3 Năm Trước Hot
  1,154 279,649
 • Vision Land
  8 Năm Trước
  33 19,465
 • Hiệp Sĩ Song Sinh
  8 Năm Trước
  56 8,749
 • Cơn Bão Đỏ
  1 Năm Trước Hot
  3,194 2,885,235
 • Phi Sắc Dị Văn Lục
  3 Năm Trước
  525 93,940
 • Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
  1 Năm Trước Hot
  5,011 2,214,155
 • Thời Đại X Long
  1 Năm Trước Hot
  4,948 1,237,613
 • Dead Days
  3 Năm Trước
  370 211,893
 • Bắc Đẩu Du Hiệp
  3 Năm Trước
  159 223,869